Allemansrätten

Allemansrätten

Ut och njut – på naturens villkor! Allemansrätten är en fantastisk rättighet vi har i Sverige, som gör det möjligt att njuta av naturen och friluftslivet var du än befinner dig, oavsett vem som äger marken. Givetvis har du som nyttjar allemnasrätten också skyldigheten att inte störa och inte förstöra. Nedan kan du läsa mer om vad som gäller med allemansrätten. Du kan också ladda ned tipsrundor och annat material här.

Lämna inga spår

Ta med ditt skräp hem från ditt besök i naturen. Djur kan skada sig på skräp så det är viktigt att inte lämna något kvar. Ta gärna med en soppåse varje gång du går ut, och plocka skräp du hittar! Kanske behöver du också gå på toaletten utomhus? Det blir inte trevligt om det ligger bajs överallt. Därför är det bra att gräva ned bajset, och antingen gräva ned eller elda upp pappret.

Fundera över:

 • Hur kan ett djur skada sig på skräp, tror du?
 • Vad tror du är bäst att göra med toalettpapper, gräva ned eller elda upp?
 • Hur långt ned kan du behöva gräva när du gräver en toalettgrop?

Gå gärna – men inte för nära

Du får vara var du vill i naturen, men inte så nära ett hus att det stör personer som bor där. Du får inte heller gå över åkrar eller odlingar. Du får bada i sjöar och andra vatten, nästan var du vill. Men om du ska bada på en brygga eller strand som tillhör någons tomt måste du ha tillstånd. Du får lägga till med båt eller bada vid en brygga, så länge den inte ligger på en tomt.

Fundera över:

 • Hur nära ett hus är ”för nära” att vandra, tror du?
 • Hur långt bort från en tomt kan en brygga ligga innan det är okej att bada där, tror du?

Plocka varsamt

Du får plocka med dig växter och svampar från naturen! Men se upp, några kan vara fridlysta och får inte plockas. Andra kan vara giftiga och du bör vara extra försiktig. Plocka inte hem några djur. Alla vilda fåglar är fridlysta, och det är oftast inte tillåtet att fånga insekter.

Fundera över:

 • Vilka fridlysta eller giftiga arter känner du till?
 • Varför tror du att några arter är fridlysta?
 • Hur kan du njuta av växter och djur direkt i naturen, utan att plocka med dem hem?

Låt djuren vara

Det är viktigt att inte störa djur som bor i naturen. Kom ihåg att du som är ute i naturen är på besök i djurens hem – och de ska få vara ifred! Du får inte röra fågelägg eller gå för nära vilja djur. Det är särskilt viktigt att inte störa när djuren har ungar. Det kan därför finnas regler om när hundar får gå lösa, eller om områden som inte ska besökas under vissa tider på året.

Fundera över:

 • Vad tror du kan störa djuren? Ljud, var du går, lukter eller något annat?
 • Vad kan du göra om du råkar går förbi ett fågelbo med ägg eller ungar i?
 • På vilket sätt kan en lös hund störa djurungar?

Skada inte naturen

Du får inte bryta av pinnar och andra växtdelar från levande växter men du får plocka döda kvistar på marken, för att till exempel använda till att elda. Kom ihåg att stora, multnande stockar kan vara hem åt insekter, och då får du inte skada döda träd heller. Det är alltid bäst att ta med sig grillpinnar och ved hemifrån.

Fundera över:

 • Vilka pinnar ser du omkring dig i skogen som du kan använda för att bygga en koja eller göra upp eld?

Elda säkert

Du får göra upp eld i naturen, så länge du gör det på ett säkert sätt. Eld kan sprida sig i torra grenar, barr och gräs. Du får inte elda på klipphällar, för de kan spricka. Elda aldrig när det blåser mycket eller när det är torr mark, och gör bara en liten eld med låga lågor. Bra underlag för att göra upp eld är fuktig, sandig mark. Barn ska alltid elda tillsammans med en vuxen.

Fundera över:

 • Känner du till några bra, iordningställda grillplatser i närheten som du kan elda vid?
 • Vad är viktigt att tänka på när du släcker elden?
 • Hur kan du laga mat i naturen utan att göra upp en eld?

Övernatta i naturen

Du får tälta i naturen en eller två nätter, så länge du är noggrann med att inte lämna några spår efter dig. Om ni är en grupp med flera tält är det alltid bra att fråga markägaren om lov först. Du får inte tälta på planteringar, i hagar, nära någons tomt eller på odlad mark.

Fundera över:

 • Vad är viktigt att tänka på när du lämnar en tältplats?
 • Vad är ett bra underlag att ställa tältet på, så du lämnar så lite spår efter dig som möjligt?

Kom ihåg

Hagar


Du kan gå genom hagar så länge du stänger grinden efter dig och inte stör djuren. Tälta aldrig i en hage med djur.

Fordon

Det är tillåtet att cykla och rida i naturen, så länge man inte skadar naturen. Men motorfordon får inte åka varsomhelst. Om de åker på stigar eller på barmark kan marken skadas och motorljuden kan skrämma djur.

Särskilda områden


På vissa områden, som naturskyddsområden eller nationalparker, kan det gälla andra regler för allemansrätten. Till exempel kan det vara förbjudet att elda eller tälta på annat än utmärkta platser.

Fundera över:

 • Om du går genom en hage och korna följer efter dig, vad kan du göra då?
 • Hur kan du ta reda på om speciella regler gäller för naturreservatet eller nationalparken du besöker?
Relaterat